Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3843. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2017, stran 13169.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 14. redni seji dne 21. 12. 2016 sprejel
L E T N I    N A Č R T
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2017 
Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v tabeli, in sicer prodaje ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2017.
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča zajeta v programu prodaje se bodo prodajala ali odkupovala po cenitvi pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) (uredba) in Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi zemljišč:
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
 
 
 
 
 
PRODAJA
P1
Občina Log -
Dragomer
Ocenjena vrednost 0,00 EUR/m2
1996
0,00
LOG
SKUPAJ 
(prodaje)
0,00
 
 
 
 
 
ODKUPI
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC 
NAMEN
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
O1
Območje Občine Log - Dragomer
Ocenjena vrednost
30.000,00
LOG
O2
Poslovni prostor
Območje Občine Log - Dragomer
Ocenjena vrednost
746.112,74
LOG
LOG
SKUPAJ 
(odkupi)
776.112,74
 
 
 
 
 
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
 
 
 
 
 
MENJAVA
M1
Občina Log - Dragomer
(596/38, 596/39, 708/3)
708/3 (740 m2); 596/38 (180 m2); 596/39 (1646 m2)
708/3 (740 m2 – območja stanovanj – zemljišče za gradnjo); 596/38 (180 m2 – območje centralnih dejavnosti – zemljišče za gradnjo); 596/39 (1646 m2 – območje centralnih dejavnosti – zemljišče za gradnjo)
708/3 za 596/38
in 596/39
Ocenjena vrednost
1996
74.000,00
LOG
SKUPAJ 
(menjave)
74.000,00
 
 
 
 
 
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
STAVBNA PRAVICA
SP 1
Občina Log - Dragomer
Ocenjena vrednost/ob pripravi investicijske dokumentacije
1996
0,00
LOG
SKUPAJ (SP)
0,00
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2017 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2017.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2017 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2016
Dragomer, dne 21. decembra 2016
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost