Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3820. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane, stran 13110.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZJU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 3., 4., 19., 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 13. redni seji dne 22. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen 
Cene programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane mesečno na otroka znašajo:
Dnevni program:
Cena:
Oddelek 1. starostnega obdobja
425,00 EUR
Oddelek 2. starostnega obdobja
314,00 EUR
Kombinirani oddelek
347,00 EUR
Oddelek 3–4 letnih otrok
347,00 EUR
2. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane, št. 602-10/2012-03, z dne 25. 10. 2012.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 12. 2016.
Št. 602-15/2016-01
Gorenja vas, dne 22. decembra 2016
 
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost