Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3818. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 13105.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 16. redni seji dne 24. 11. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. Na nepremičninah:
– parc. št. 1096/2, 1096/3, 1096/5, 1096/7, 1097/3, 1097/6, 1097/7, 1097/9, 1097/11, 1097/13, 1097/15, 1097/17, vse k.o. 843 Selovec;
– parc. št. 1178/1, k.o. 840 Otiški Vrh I;
– parc. št. 761/9, k.o. 844 Šentjanž pri Dravogradu,
se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena postanejo zemljišča iz 1. točke tega sklepa last Občine Dravograd.
3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine, navedene v 1. točki tega sklepa.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0044/2015
Dravograd, dne 24. novembra 2016
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost