Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3814. Sklep o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek, stran 13102.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in spremembe) in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 13. redni seji dne 21. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek 
1. člen 
Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota Vrtec Gumbek se spremenijo s 1. 1. 2017 in znašajo mesečno:
v EUR na otroka
– I. starostno obdobje
445,89
– II. starostno obdobje
328,00
– kombinirani oddelek (2–4 leta, 3–4 leta)
352,30
2. člen 
Vse ostale določbe Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek, št. 032-18(0106)/2015-17 z dne 17. 6. 2015 (Uradni list RS, št. 48/15), ostajajo nespremenjene.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se uporabljajo od 1. 1. 2017 dalje.
Št. 032-29(0106)/2016
Dolenjske Toplice, dne 21. decembra 2016
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.