Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3806. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 13091.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 17. redni seji dne 20. 12. 2016 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Nepremičninama parc. št. 1169/5 in parc. št. 2421/7 k.o. 1541-Loka se ukine status javnega dobra.
II. 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskemu svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-542/2015
Črnomelj, dne 20. decembra 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost