Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3802. Sklep o sprejemu elaborata, stran 13089.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) in določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list, RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Cankova na 12. redni seji dne 22. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
I. 
Elaborat o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami na območju Občine Cankova, št. 354-38/2016 (december 2016), ki ga je izdelal Režijski obrat Občine Cankova, kot izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Cankova, se sprejme.
II. 
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja.
Št. 354-38a/2016
Cankova, dne 23. decembra 2016
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost