Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3786. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2016, stran 13020.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E  R A S T I  C E N 
v Republiki Sloveniji, november 2016 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu novembra 2016 v primerjavi z oktobrom 2016 je bil 0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca novembra 2016 je bil –0,006.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca novembra 2016 je bil –0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu novembra 2016 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,007.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra 2016 v primerjavi z oktobrom 2016 je bil 0,001.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2016 je bil 0,011.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2016 je bil 0,001.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra 2016 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,006.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2016 v primerjavi s povprečjem leta 2015 je bil –0,001.
Št. 9621-134/2016/5
Ljubljana, dne 21. decembra 2016
EVA 2016-1522-0038
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica 
Statističnega urada 
Republike Slovenije