Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3783. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2017, stran 12991.

  
Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) v zvezi z drugim odstavkom 8.c člena Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mučka Bistrica, Studena in Brestanica (Topliški potok) za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 45/96, 49/03, 38/04 in 41/04 – ZVO-1) izdaja ministrica za okolje in prostor
O D R E D B O 
o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2017 
1. člen 
Cena osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2017 znaša za 100 kg šarenke 350 eurov.
2. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-284/2016
Ljubljana, dne 12. decembra 2016
EVA 2016-2550-0102
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor