Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3612. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017, stran 12422.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 115. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr., 112/13 in 74/15) ter 16. člena Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2016 (Uradni list RS, št. 18/16) izdajam
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 
1. člen 
V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 se financiranje funkcij ObčineLendava ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2016 (Uradni list RS, št. 18/16) za iste programe kot v letu 2016.
2. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu Občine Lendava za leto 2016, to je do višine 1.430.385,04 EUR.
3. člen 
Ta sklep velja do sprejetja Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2017, najdlje do 31. 3. 2017.
Št. 410-0615/2016
Lendava, dne 13. decembra 2016
Župan-Polgármester 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.