Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3587. Aneks št. 12 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 12377.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06)
kot stranka na strani delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev,
– Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica, Združenje založnikov časopisov in revij
in
kot stranka na strani delojemalcev:
– Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
– Sindikat časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije sklepata
A N E K S  š t.  12 
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07, 93/07, 35/08, 97/08, 8/10, 55/11, 17/12, 63/13)
1. člen 
V točki 1. Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se dodata nova šestnajsti in sedemnajsti odstavek, ki se glasita:
»(16) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v petnajstem odstavku te točke, se januarja 2017 povečajo za 1 %.
(17) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
Tarifni razred
RR
Časopisno-informativna in revijalna dejavnost
Založniška dejavnost
Knjigotrška dejavnost
I. enostavna dela
1,00
451,99
436,45
405,37
II. manj zahtevna dela
1,15
519,79
501,92
466,18
III. srednje zahtevna dela
1,30
587,58
567,39
526,99
IV. zahtevna dela
1,45
655,38
632,86
587,79
V. bolj zahtevna dela
1,70
768,38
741,97
689,13
VI. zelo zahtevna dela
2,20
994,37
960,20
891,82
VII. visoko zahtevna dela
2,60
1.175,17
1.134,78
1.053,98
VIII. najbolj zahtevna dela
3,30
1.491,55
1.440,29
1.337,73
IX. izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela
3,80
1.717,55
1.658,51
1.540,42
in veljajo od 1. januarja 2017 dalje.«
2. člen 
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo nespremenjene.
3. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Ljubljana, dne 13. decembra 2016
Gospodarska zbornica – 
Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 
Predsednik UO 
Bojan Švigelj l.r.
Gospodarska zbornica Slovenije – 
Medijska zbornica 
Združenje založnikov časopisov in revij 
Predsednica UO 
Marija Volčjak l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
Predsednik 
Jakob Počivavšek l.r.
 
Sindikat časopisno-informativne, založniške
in knjigotrške dejavnosti Slovenije 
Predsednik 
Emil Serafin l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 15. 12. 2016 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/26 o tem, da je Aneks št. 12 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 12/11.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti