Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3578. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju zavarovalne osnove, stran 12318.

  
Na podlagi trinajstega odstavka 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 96/12, 39/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15) izdaja ministrica za finance v soglasju z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju zavarovalne osnove 
1. člen 
V Pravilniku o določanju zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 89/13 in 11/15) se v 1. členu besedilo »85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C« nadomesti z besedilom »85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15«.
2. člen 
Za drugim odstavkom 6. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če za posameznega zavarovanca iz 15. člena ZPIZ-2 ni na voljo podatka iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, ker v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ni davčni zavezanec za dohodke iz dejavnosti v Republiki Sloveniji, je zavarovalna osnova 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.«.
3. člen 
V prvem odstavku 10. člena se za besedilom »za mesec« doda besedilo »po mesecu«.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-667/2016
Ljubljana, dne 8. decembra 2016
EVA 2016-1611-0105
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 
Soglašam! 
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti