Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3413. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnemu zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske, stran 11879.

  
Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 29. člena Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 101/04, 69/05, 72/13) in 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) izdajam
S K L E P 
o prenosu premoženja v upravljanje javnemu zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določi stvarno premoženje Občine Jesenice, ki se dodatno prenese v upravljanje javnemu zavodu – Osnovnemu zdravstvu Gorenjske, kateri je bil s Sklepom župana Občine Jesenice, št. 478-74/2015 z dne 28. 1. 2016 določen za upravljavca stvarnega premoženja Občine Jesenice, hkrati pa je bilo preneseno v upravljanje tudi določeno premoženje, ki je namenjeno zagotavljanju izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
2. člen 
(stvarno premoženje) 
Na podlagi tega sklepa se prenese v upravljanje še naslednje stvarno premoženje:
– zemljišče s parc. št. 487/5 k.o. 2175 Jesenice (ID 17727) v deležu 1333/1400;
– zemljišče s parc. št. 487/3 k.o. 2175 Jesenice (ID 3880607) v deležu 1333/1400;
– zemljišče s parc. št. 488/0 k.o. 2175 Jesenice (ID 4887764) v deležu 1333/1400;
– zemljišče s parc. št. 491/2 k.o. 2175 Jesenice (ID 4383849) v deležu 1333/1400;
– zemljišče s parc. št. 491/1 k.o. 2175 Jesenice (ID 4383850) v deležu 1333/1400;
– zemljišče s parc. št. 490/2 k.o. 2175 Jesenice (ID 5217309) v deležu do celote (1/1);
– zemljišče s parc. št. 486/4 k.o. 2175 Jesenice (ID 2061314) v deležu 2135/10000;
– posamezni del stavbe z ident. št. 2175-204-22, garaža na naslovu Cesta maršala Tita 78a, Jesenice (ID 5671478) v izmeri 24,60 m2;
– posamezni del stavbe z ident. št. 2175-204-23, garaža na naslovu Cesta maršala Tita 78a, Jesenice (ID 5671479) v izmeri 121,20 m2.
3. člen 
(sklenitev pogodbe) 
Upravljavec mora skleniti aneks k Pogodbi o upravljanju s premoženjem Občine Jesenice – Zdravstveni dom Jesenice, št. 478-74/2015 z dne 12. 2. 2016 oziroma novo pogodbo o upravljanju s premoženjem v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa.
4. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-74/2015
Jesenice, dne 5. decembra 2016
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti