Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3403. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2017, stran 11866.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)in 111. člena Statuta Občine Beltinci (UPB-1 – Uradni list RS, št. 22/16) ter 23. člena Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2016 (Uradni list RS, št. 21/15, SSD) je župan Občine Beltinci sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2017 
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Beltinci za leto 2017, oziroma najdlje do 31. 3. 2017, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2016.
2. člen 
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.
Skupni obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 je znašal 1,794.091,91 EUR in predstavlja obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni proračunski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v preteklem letu.
Seznam proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je priloga tega sklepa.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na dan 31. december 2016.
4. člen 
Obveznosti plačane v obdobju začasnega financiranja se vključijo v proračun Občine Beltinci za leto 2017.
5. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017.
Št. 410-4/2016-01/01
Beltinci, dne 7. decembra 2016
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti