Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3401. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o informacijah o pomembnih deležih, stran 11857.

  
Na podlagi prvega odstavka 127. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o informacijah o pomembnih deležih 
1. člen 
Četrti odstavek 5. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 72/16) se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primerih iz 2. točke prvega odstavka 118. člena ZTFI kot trenutek pridobitve oziroma odsvojitve šteje dan, ko je imelo korporacijsko dejanje ali drugo pravno dejstvo za posledico povečanje ali zmanjšanje skupnega števila delnic z glasovalno pravico.«.
V petem odstavku se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »tretjega«.
2. člen 
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Delničar oziroma zavezanec za obveščanje mora javni družbi obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena poslati takoj, ko je mogoče, in najpozneje četrti trgovalni dan po dnevu, opredeljenem v 1. oziroma 2. točki drugega odstavka 123. člena ZTFI.«
3. člen 
Tretji odstavek 18. člena se črta.
4. člen 
Priloga 1 se spremeni tako, da se nadomesti s Prilogo 1 tega sklepa.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-26/2016-11
Ljubljana, dne 7. decembra 2016
EVA 2016-1611-0146
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti