Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3400. Sklep o uporabi Smernic o stresnih testih sistemov jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU, stran 11857.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju ZBan-2), tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 44/16 in 71/16 – odl. US; v nadaljevanju ZRPPB), 47. člena Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16; v nadaljevanju ZSJV) v povezavi s tretjim odstavkom 13. člena ZBan-2, ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o stresnih testih sistemov jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ (v nadaljevanju: EBA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12) dne 19. oktobra 2016 objavil Smernice o stresnih testih sistemov jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo minimalna načela in vsebino stresnih testov, ki jih morajo sistemi jamstva za vloge izvesti skladno s členom 4(10) Direktive 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge. Cilj smernic je z določitvijo minimalne ravni skladnosti, kakovosti in primerljivosti stresnih testov sistemov jamstva za vloge pomagati imenovanim organom in sistemom jamstva za vloge povečati odpornost teh sistemov v Evropski uniji.
(3) Smernice se uporabljajo za:
1. pristojne organe, iz točke (i) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010,
2. organe, ki upravljajo sisteme jamstva za vloge, iz točke (iii) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, ter
3. organe za reševanje, iz točke (iv) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za:
1. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji,
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZSJV izvaja naloge in pristojnosti organa, ki upravlja sistem jamstva za vloge, ter
3. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZRPPB izvaja naloge in pristojnosti organa za reševanje.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnih organov.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti organa, ki upravlja sistem jamstva za vloge v skladu z ZSJV, v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pristojnosti organov, ki upravljajo sisteme jamstva za vloge.
(4) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti organa za reševanje v skladu z ZRPPB, v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil organov za reševanje.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. decembra 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti