Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3393. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni zbor Republike Slovenije za leto 2018 (OdRSPDZ18), stran 11851.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter tretjega odstavka 108. člena v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji 16. novembra 2016 sprejel
O D L O K 
o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni zbor Republike Slovenije za leto 2018 (OdRSPDZ18) 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določi načrt ravnanja s premičnim premoženjem države za Državni zbor Republike Slovenije za leto 2018.
(2) Sestavni del načrta ravnanja s premičnim premoženjem države za Državni zbor Republike Slovenije za leto 2018 je načrt pridobivanja premičnega premoženja iz preglednice 3, ki je priloga tega odloka.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 001-03/16-20/5
Ljubljana, dne 16. novembra 2016
EPA 1494-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 
Preglednica 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2018
UPRAVLJAVEC
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA
VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA
KOLIČINA
PREDVIDENA 
SREDSTVA 
(V EUR)
MOTORNA VOZILA
Državni zbor
1
Osebni avtomobil
1
60.000
Skupaj:
60.000
UPRAVLJAVEC
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA
VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA
KOLIČINA
PREDVIDENA 
SREDSTVA 
(V EUR)
INFORMACIJSKA OPREMA
Državni zbor
1
Požarna pregrada
2
100.000
Skupaj:
100.000