Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3390. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2017 (OdRSPUS17-1), stran 11848.

  
Na podlagi 11. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter tretjega odstavka 108. člena v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji 16. novembra 2016 sprejel
O D L O K 
o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2017 (OdRSPUS17-1) 
1. člen
(1) S tem odlokom se določi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2017 in načrt ravnanja s premičnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2017.
(2) Sestavni del načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2017 je načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb iz preglednice 2a, ki je priloga tega odloka.
(3) Sestavni del načrta ravnanja s premičnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2017 je načrt pridobivanja premičnega premoženja iz preglednice 3, ki je priloga tega odloka.
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15).
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 001-03/16-17/5
Ljubljana, dne 16. novembra 2016
EPA 1491-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 
Preglednica 2a: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb za leto 2017
UPRAVLJAVEC
ZAP. ŠT. 
SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST
NASLOV
ID OZNAKA
VELIKOST
POSPLOŠENA TRŽNA OZIROMA ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE (V EUR)
Ustavno sodišče Republike Slovenije
1
Mestna občina Ljubljana
Ljubljana, Resljeva cesta 40
1737-180-411
45,60 m²
100.279
Ustavno sodišče Republike Slovenije
2
Mestna občina Ljubljana
Ljubljana, Kotnikova ulica 16
1737-234-112
86,80 m²
175.768
Ustavno sodišče Republike Slovenije
3
Mestna občina Ljubljana
Ljubljana, Kotnikova ulica 16
1737-1005-31
12,50 m²
13.216
Skupaj:
289.263
Preglednica 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2017
UPRAVLJAVEC
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA
VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA
KOLIČINA
PREDVIDENA 
SREDSTVA 
(V EUR)
MOTORNA VOZILA
Ustavno sodišče 
Republike Slovenije
1
Osebno vozilo do 2.000 ccm
4
80.000
Skupaj:
80.000

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti