Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3389. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državno volilno komisijo za leto 2017 (OdRSPDVK17), stran 11848.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter tretjega odstavka 108. člena v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji 16. novembra 2016 sprejel
O D L O K 
o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državno volilno komisijo za leto 2017 (OdRSPDVK17) 
1. člen
(1) S tem odlokom se določi načrt ravnanja s premičnim premoženjem države za Državno volilno komisijo za leto 2017.
(2) Sestavni del načrta ravnanja s premičnim premoženjem države za Državno volilno komisijo za leto 2017 je načrt pridobivanja premičnega premoženja iz preglednice 3, ki je priloga tega odloka.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017.
Št. 001-03/16-16/5
Ljubljana, dne 16. novembra 2016
EPA 1490-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 
Preglednica 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2017
UPRAVLJAVEC
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
VRSTA 
PREMIČNEGA PREMOŽENJA
KOLIČINA
PREDVIDENA SREDSTVA 
(V EUR)
MOTORNA VOZILA
Državna volilna komisija
1
Osebni avtomobil
1
20.000
Skupaj:
20.000

AAA Zlata odličnost