Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3387. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 (OdRSPODU17-1), stran 11778.

  
Na podlagi 11. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter tretjega odstavka 108. člena v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji 16. novembra 2016 sprejel
O D L O K 
o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 (OdRSPODU17-1) 
1. člen
(1) S tem odlokom se določi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 in načrt ravnanja s premičnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017.
(2) Sestavni deli načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 so:
– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za potrebe organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija iz preglednice 1, ki je priloga tega odloka,
– načrt razpolaganja z zemljišči v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija iz preglednice 2, ki je priloga tega odloka,
– načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija iz preglednice 2a, ki je priloga tega odloka in
– načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija iz preglednice 2b, ki je priloga tega odloka.
(3) Sestavna dela načrta ravnanja s premičnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade, za leto 2017 sta:
– načrt pridobivanja premičnega premoženja iz preglednice 3, ki je priloga tega odloka in
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem iz preglednice 4, ki je priloga tega odloka.
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15).
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2017.
Št. 001-03/16-14/5
Ljubljana, dne 16. novembra 2016
EPA 1482-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti