Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016

Kazalo

1990. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane, stran 6754.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15) ter 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 47/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 11. redni seji 16. junija 2016 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane 
1. 
K 32. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10, 81/10, 22/11, 53/11, 52/14 in 5/16), ki določa prostorske izvedbene pogoje za območja podeželskega naselja (SK), se glede velikosti in oblikovanja objektov terciarne in kvartarne dejavnosti ter objektov za šport in rekreacijo upoštevajo določbe točk 1.3 c) in 1.3 d) 32. člena, za objekte proizvodnih dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo na okolje, pa določbe točki 1.7 c) in 1.7 d) 36. člena odloka, pri čemer se za navedene objekte proizvodnih dejavnosti upošteva faktor zazidanosti za namensko rabo IG, kot je določena v 28. členu odloka.
2. 
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane.
3. 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-001/2014-458
Gorenja vas, dne 16. junija 2016
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež l.r.