Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016

Kazalo

1986. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR 8 v Črenšovcih, stran 6751.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106710 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 2. korespondenčni seji dne 23. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR 8 v Črenšovcih 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR 8 v Črenšovcih (Uradni list RS, št. 33/11), in sicer se v 4. členu v drugem odstavku druge točke doda nova alineja z naslednjim besedilom: »gostinske stavbe«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03120-2K/2016
Črenšovci, dne 23. junija 2016
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost