Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016

Kazalo

1982. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov, stran 6749.

  
Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 44. in 45. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bovec in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 12. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov 
1. 
Za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, se iz Proračuna Občine Bovec odobri subvencija najemnine infrastrukture
– za ostanek zbiranja odpadkov v višini 43,40 %
– za biološke odpadke v višini 29,51 %.
2. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Subvencija, določena s tem sklepom, se začne uporabljati 1. julija 2016.
Št. 032-01/2014-12. redna
Bovec, dne 17. junija 2016
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.