Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016

Kazalo

1981. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 6748.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 12. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
I. 
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 1,0073 €/m3.
II. 
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
€/priključek
do DN20
3,3369
DN25
10,0107
DN40
33,3690
DN50
50,0535
DN80
166,8450
DN100
333,6900
DN150
667,3800
III. 
Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. julijem 2016.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2014-12.redna
Bovec, dne 17. junija 2016
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.