Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016

Kazalo

1977. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2016, stran 6747.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E  R A S T I  C E N 
v Republiki Sloveniji, maj 2016 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu maja 2016 v primerjavi z aprilom 2016 je bil 0,002.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca maja 2016 je bil –0,007.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca maja 2016 je bil –0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu maja 2016 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,019.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin maja 2016 v primerjavi z aprilom 2016 je bil 0,009.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do maja 2016 je bil 0,007.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do maja 2016 je bil 0,001.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin maja 2016 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,004.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do maja 2016 v primerjavi s povprečjem leta 2015 je bil –0,008.
Št. 9621-78/2016/5
Ljubljana, dne 21. junija 2016
EVA 2016-1522-0019
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica 
Statističnega urada 
Republike Slovenije