Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016

Kazalo

1464. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2015, stran 5165.

  
Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15) objavlja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za finance
V A L O R I Z A C I J S K E  K O L I Č N I K E 
za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2015 
Osnove iz prejšnjih let zavarovanja se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnin, uveljavljenih v letu 2016, predhodno preračunajo, da ustrezajo ravni povprečne plače izplačane za leto 2015 tako, da se preračuna povprečna mesečna osnova iz leta:
1965
s količnikom
3897323,403
1966
s količnikom
2946641,359
1967
s količnikom
2668167,560
1968
s količnikom
2435338,495
1969
s količnikom
2115010,871
1970
s količnikom
1764558,488
1971
s količnikom
1477804,309
1972
s količnikom
1254797,147
1973
s količnikom
1083459,384
1974
s količnikom
862533,741
1975
s količnikom
689586,049
1976
s količnikom
596861,475
1977
s količnikom
501245,351
1978
s količnikom
411321,782
1979
s količnikom
328423,168
1980
s količnikom
276951,349
1981
s količnikom
212910,600
1982
s količnikom
169024,189
1983
s količnikom
132977,298
1984
s količnikom
87458,846
1985
s količnikom
44172,549
1986
s količnikom
19827,147
1987
s količnikom
8957,447
1988
s količnikom
3374,404
1989
s količnikom
205,678
1990
s količnikom
42,921
1991
s količnikom
23,414
1992
s količnikom
7,880
1993
s količnikom
5,256
1994
s količnikom
4,096
1995
s količnikom
3,446
1996
s količnikom
2,989
1997
s količnikom
2,676
1998
s količnikom
2,442
1999
s količnikom
2,228
2000
s količnikom
2,014
2001
s količnikom
1,799
2002
s količnikom
1,640
2003
s količnikom
1,525
2004
s količnikom
1,443
2005
s količnikom
1,377
2006
s količnikom
1,309
2007
s količnikom
1,214
2008
s količnikom
1,126
2009
s količnikom
1,089
2010
s količnikom
1,048
2011
s količnikom
1,026
2012
s količnikom
1,022
2013
s količnikom
1,016
2014
s količnikom
1,008
2015
s količnikom
1,000.
Št. 007-20/2016
Ljubljana, dne 25. marca 2016
EVA 2016-2611-0028
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
Soglašam! 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance