Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016

Kazalo

1462. Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025, stran 4939.

  
Na podlagi tretjega odstavka 60. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) in devetega odstavka 51. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 
1. člen 
S to uredbo se sprejme Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 (v nadaljnjem besedilu: načrt upravljanja).
2. člen 
Načrt upravljanja vsebuje analizo in oceno obstoječega stanja ter določa vizijo varstva in razvoja Triglavskega narodnega parka (v nadaljnjem besedilu: narodni park), dolgoročne in operativne cilje in naloge upravljanja narodnega parka, način njihovega uresničevanja in preverjanja njihove učinkovitosti.
3. člen 
Načrt upravljanja je kot priloga sestavni del te uredbe.
4. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-17/2016
Ljubljana, dne 5. maja 2016
EVA 2015-2550-0013
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik