Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016

Kazalo

742. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2575.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 9. redni seji dne 2. 3. 2016 sprejel naslednji
S K L E P 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3874/1 (ID 2655-3874/1-0), parc. št. 3877/0 (ID 2655-3877/0-0), obe k.o. Račica, ki sta vpisani v zemljiški knjigi kot javno dobro.
II 
Nepremičnini iz tč. I tega sklepa postanejo last Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična št.: 1779737 do 1/1.
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-10/2008-221
Šmartno pri Litiji, dne 2. marca 2016
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost