Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016

Kazalo

652. Pravilnik o pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču Breznica, stran 2242.

  
Na podlagi 8. in 11. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 73/00) ter 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 19/13, 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 9. redni seji dne 25. februarja 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču Breznica 
1. člen 
S tem pravilnikom se za pokop pokojnih na način z raztrosom pepela pokojnih določi način pokopa, stroške, plačilo stroškov in način vpisa podatkov o pokojnih.
2. člen 
Na pokopališču Breznica je za raztros pepela pokojnih urejen prostor na zgornjem delu pokopališča.
3. člen 
Svojci pokojnika oziroma pokojnice (v nadaljnjem besedilu pokojnika) pogreb na način »z raztrosom pepela pokojnika« pisno naročijo upravljavcu pokopališča in se ob naročilu odločijo ali se pogreb opravi kot anonimen pokop, ali se podatki o pokojnem vpišejo na spominsko ploščo, ki je nameščena pred prostorom za raztros.
4. člen 
Pokop pokojnih z raztrosom pepela pokojnika opravi upravljavec pokopališča z moštvom, kot je predvideno v skladu s sprejetim protokolom upravljavca. Raztros pepela se opravi s posebno žaro za raztros.
5. člen 
Podatki o pokojnih se, razen v primeru anonimnega pokopa, vpišejo na ploščico, ki se pritrdi na spominsko ploščo. Zapis obsega le ime in priimek pokojnika v eno vrsto ter letnico rojstva in smrti v drugo vrsto. Vpis ostalih podatkov ni dovoljen.
6. člen 
Ploščica za vpis podatkov:
– Dimenzije: 100 mm x 35 mm;
– Material: TECHLASE ali podobno, debelina 1,6 mm;
– Barva: zlata;
– Pisava: Times New Roman poševna, velikost 6 mm, širina črk se prilagaja dolžini imena in priimka, sredinska poravnava;
– Način pritrditve: lepljenje.
Razmik med posameznimi tablicami po višini je 10 mm.
Razmik med posameznimi tablicami po širini je 25 mm.
Odmik tablice od zgornjega in spodnjega roba knjige je 30 mm.
Odmik tablice od levega in desnega roba knjige je 25 mm.
Namestitev ploščic v nasprotju z določbami tega člena ni dovoljena.
7. člen 
Izdelavo napisa naroči upravljavec pokopališča, ki to storitev zaračuna plačniku pogreba.
8. člen 
Prostor za pokop z raztrosom pepela plača naročnik pogreba v enkratnem znesku po veljavnem ceniku za pogrebno-pokopališke storitve.
Prostor na spominski plošči z izdelavo napisa s podatki o pokojniku plača naročnik pogreba po veljavnem ceniku za pogrebno-pokopališke storitve.
9. člen 
Na območju pokopališča Breznica, ki je namenjeno pokopom na način z raztrosom pepela pokojnih, se izvajajo tudi raztrosi pepela pokojnih iz opuščenih in vrnjenih žarnih grobov ter raztros pepela brezdomcev. V teh primerih se raztros opravi kot anonimen pokop.
10. člen 
Vse podatke o pokopu vodi upravljavec v evidenci pokopov, tudi v primeru anonimnega pokopa.
11. člen 
Na območju pokopališča Breznica, ki je namenjeno pokopom na način z raztrosom pepela pokojnih, ni dovoljeno postavljati nobenih obeležij ali cvetličnih aranžmajev, dovoljeno je le prižiganje sveč na za to urejenem prostoru.
12. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35207-0001/2005
Breznica, dne 25. februarja 2016
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost