Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

405. Akt o spremembah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote, stran 1256.

  
Na podlagi drugega odstavka 297. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote 
1. člen
V Aktu o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Uradni list RS, št. 47/15) se drugi odstavek 36. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Distributer toplote v tarifnem sistemu toplote za namen ogrevanja prostorov za vsako posamezno tarifno skupino iz prejšnjega odstavka določi naslednje podskupine glede na obračunsko moč (PObr):
– I.
podskupina
0 < PObr ≤ 0,050 MW;
– II.
podskupina
0,050 < PObr ≤ 0,300 MW;
– III.
podskupina
PObr > 0,300 MW.«.
2. člen 
Prvi in drugi odstavek 37. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Distributer toplote razvrsti odjemalce, ki uporabljajo toploto za namen priprave sanitarne tople vode, v posamezne tarifne skupine naslednjega tarifnega sistema:
Tarifna skupina (TSSTV)
Ogrevni medij
Tarifna postavka (TP)
Variabilni del cene Toplota (TPV)
Fiksni del cene Obračunska moč (TPF)
STV01
Gospodinjski odjem
vroča/topla voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
STV02
Industrijski odjem
vroča/topla voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
STV03
Poslovni in ostali odjem
vroča/topla voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
(2) Distributer toplote v tarifnem sistemu toplote za namen priprave sanitarne tople vode za vsako posamezno tarifno skupino iz prejšnjega odstavka določi naslednje podskupine glede na obračunsko moč (PObr):
– I.
podskupina
0 < PObr ≤ 0,050 MW;
– II.
podskupina
0,050 < PObr ≤ 0,300 MW;
– III.
podskupina
PObr > 0,300 MW.«.
3. člen 
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen 
(tarifni sistem toplote za namen tehnoloških procesov) 
Distributer toplote razvrsti odjemalce, ki uporabljajo toploto za namen tehnoloških procesov, v posamezne tarifne skupine naslednjega tarifnega sistema:
Tarifna skupina (TSINP)
Ogrevni medij
Tarifna postavka (TP)
Variabilni del cene Toplota (TPV)
Fiksni del cene Obračunska moč (TPF)
INP01
Industrijski procesi
vodna para
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
INP02
Odjem toplote za namen hlajenja
vodna para
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
INP03
Odjem toplote za namen hlajenja
vroča/topla voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
«.
4. člen 
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen 
(tarifni sistem za namen hlajenja) 
(1) Distributer toplote razvrsti odjemalce hladu glede na vrsto distribuiranega hladilnega medija v posamezne tarifne skupine naslednjega tarifnega sistema:
Tarifna skupina (TSHLP)
Tarifna postavka (TP)
Variabilni del cene Toplota (TPV)
Fiksni del cene Obračunska moč (TPF)
HLP01
Gospodinjski odjem
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
HLP02
Industrijski odjem
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
HLP03
Poslovni in ostali odjem
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
(2) Distributer toplote v tarifnem sistemu toplote za namen hlajenja za vsako posamezno tarifno skupino iz prejšnjega odstavka določi naslednje podskupine glede na obračunsko moč (PObr):
– I.
podskupina
0 < PObr ≤ 0,050 MW;
– II.
podskupina
0,050 < PObr ≤ 0,300 MW;
– III.
podskupina
PObr > 0,300 MW.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 73-2/2015-36/236
Maribor, dne 20. januarja 2016
EVA 2016-2430-0017
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti