Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

402. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice, stran 1255.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in sprem.) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 11. redni seji dne 28. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice 
1. člen
V Odloku o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12 in sprem. – v nadaljevanju Odlok), se osma alinea 5. člena spremeni, tako, da se glasi:
»– da so na dan objave javnega razpisa registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo najmanj dve leti na področju športne dejavnosti ali, da ima vlagatelj tudi športnike s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu«.
2. člen 
V 6. členu, C. Kakovostni šport, se spremeni četrta alinea, tako, da se glasi:
»– vlagatelj mora imeti organizirani najmanj dve starostni kategoriji otrok in mladine usmerjene v kakovostni šport ali pa mora imeti vlagatelj tudi športnike s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu«.
3. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-34/2015
Jesenice, dne 1. februarja 2016
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.