Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

343. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, stran 1126.

  
Na podlagi šestega odstavka 26. člena in prvega odstavka 29. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila 
1. člen 
V Pravilniku o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 9/11, 109/12, 75/14, 94/14 in 75/15) se v drugi alineji 9. člena pred besedilom »z izdajateljem e-računov« doda beseda »lahko«.
2. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če izdajatelj e-računov posreduje proračunskim uporabnikom e-račune:
1. v ovojnici e-računa obvezno navede davčno številko proračunskega uporabnika – prejemnika e-računa,
2. v e-računu obvezno izpolni tudi naslednje podatke:
– »številko bančnega računa« oziroma IBAN izdajatelja,
– »vrsto računa«,
– »funkcijo računa«,
– »vrsto referenčnega dokumenta«,
– »številko referenčnega dokumenta«,
– »poljubno besedilo« z opisom dodatnih podatkov o nakazilu,
3. kot priloge posreduje le vsebine, ki so z e-računom neposredno povezane in v prilogi e-računov ne posreduje reklamnih vsebin,
4. prejema povratne informacije, vezane na izmenjavo e-računov.
(2) UJP zavrne e-račun, če:
1. e-račun ni skladen z obliko e-SLOGA oziroma ne vsebuje vseh obveznih podatkov po e-SLOGU,
2. e-račun ne vsebuje podatkov, navedenih v drugi alineji prvega odstavka tega člena,
3. izmenjava e-računov ni v skladu s tehničnimi navodili iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbi prve in druge točke drugega odstavka spremenjenega 11. člena pravilnika se začneta uporabljati 30. aprila 2016.
Št. 007-34/2016/8
Ljubljana, dne 5. februarja 2016
EVA 2016-1611-0027
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost