Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2016 z dne 1. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2016 z dne 1. 2. 2016

Kazalo

266. Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, stran 828.

  
Na podlagi tretjega odstavka 110. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije 
1. člen
(vsebina) 
Ta pravilnik določa seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije s podrobnejšo opredelitvijo posameznih strojev in opreme ter osnove za katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije.
2. člen 
(seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije) 
(1) Na seznam kmetijske in gozdarske mehanizacijo so uvrščeni:
1. traktorji, drugi vlečni stroji in oprema le teh;
2. stroji za prekladanje materialov in oprema le teh;
3. stroji za transport in oprema le teh;
4. stroji za obdelavo tal in oprema le teh;
5. stroji za gnojenje in oprema le teh;
6. stroji za setev in sajenje in oprema le teh;
7. stroji za nego in varstvo rastlin in oprema le teh;
8. stroji za spravilo krme s travinja in oprema le teh;
9. stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin in oprema le teh;
10. stroji za spravilo krompirja in čebule in oprema le teh;
11. stroji za spravilo buč in oprema le teh;
12. namenski hmeljarski stroji in oprema le teh;
13. namenski gozdarski stroji in oprema le teh;
14. mobilna dvoriščna mehanizacija;
15. namenski vinogradniški in trsničarski stroji in oprema le teh;
16. namenski sadjarski stroji in oprema le teh;
17. namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji in oprema le teh;
18. namenski oljkarski stroji in oprema le teh.
(2) Podrobnejša opredelitev kmetijske in gozdarske mehanizacije iz prejšnjega odstavka je navedena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
(osnove za katalog stroškov) 
(1) Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije vsebuje zlasti naslednje podatke:
1. posebni namen;
2. enoto mere;
3. zmogljivost;
4. nabavno vrednost;
5. amortizacijsko dobo;
6. življenjsko dobo;
7. letno rabo;
8. faktor vzdrževanja;
9. stalne stroške na leto in na uro;
10. spremenljive stroške goriva in maziva;
11. spremenljive stroške vzdrževanja;
12. skupne stroške.
(2) Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-461/2015
Ljubljana, dne 29. januarja 2016
EVA 2016-2330-0072
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

AAA Zlata odličnost