Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

I 317/2014 Os-3323/15, Stran 2240
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, je v izvršilnem postopku, opr. št. I 317/2014 upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Jožeta Turičnik, nazadnje stanujočem Maistrova ulica 2, Slovenj Gradec, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave denarne terjatve 2.539,00 EUR s pp, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), 26. 10. 2015 sklenilo:
dolžniku Jožetu Turičniku, nazadnje stanujočem Maistrova ulica 2, Slovenj Gradec, sedaj neznanega prebivališča, se kot začasni zastopnik določi Tomaž Rotovnik, odvetnik v Dravogradu, Koroška cesta 47, Dravograd.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 10. 2015

AAA Zlata odličnost