Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

Z 39/2015 Os-3588/15, Stran 2240
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, po Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Vrhovčeva ulica 18, Novo mesto, proti dolžniku Sašku Kudrić, Tržaška cesta 40, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 2.129,89 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Sašku Kudrić, Tržaška cesta 40, Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Dušan Dornik, odvetnik v Krškem.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 4. 12. 2015

AAA Zlata odličnost