Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

VL 128414/2015 Os-3578/15, Stran 2240
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Rosita Klimesch, Novi trg 8, Novo mesto, proti dolžniku Vidu Veselič, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, ki ga zastopa začas. zastop. odv. Lado Orel, Ljubljanska ulica 2, Ribnica, zaradi izterjave 918,35 EUR, sklenilo:
dolžniku Vidu Veselič, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Lado Orel, Ljubljanska ulica 2, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2015

AAA Zlata odličnost