Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

N 52/2015 Os-3560/15, Stran 2238
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Marjeti Klinc v nepravdni zadevi predlagateljice Irene Jošt, Svetelka 3/b, Dramlje, ki jo zastopa Bonis, Mojca Herzog Mastinšek s. p., zoper nasprotna udeleženca: 1. Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, ter pravnim naslednikom Kmetijskega kombinata Šentjur: 2. Meja kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur, 3. Ekopak, predelava in pakiranje živil, d.o.o., Dobrave 4, Trzin, 4. Mesarstvo Šentjur d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, Šentjur, in 5. Kmetijska zadruga Šentjur z.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini – stanovanju, v izmeri 79,10 m2, ki obsega kuhinjo, v izmeri 14,62 m2, sobo, v izmeri 17,40 m2, sobo, v izmeri 15,60 m2, hodnik, v izmeri 4,32 m2, kopalnico, v izmeri 4,32 m2, shrambo, v izmeri 3,39 m2 in druge prostore, v izmeri 19,45, v nadstropju P stanovanjske hiše na naslovu Sveteljka 3/b, Dramlje, sklenjene dne 25. 11. 1991 med Občino Šentjur pri Celju kot prodajalko ter Ireno Jošt kot kupovalko dne 1. 12. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 77/91, sklenjene dne 25. 11. 1991 med občino Šentjur pri Celju kot prodajalko in Ireno Jošt kot kupovalko za stanovanje št. 1 v nadstropju P stanovanjske hiše na naslovu Sveteljka 3/b, Dramlje, v izmeri 79,10 m2, ki obsega kuhinjo, v izmeri 14,62 m2, sobo, v izmeri 17,40 m2, sobo, v izmeri 15,60 m2, hodnik, v izmeri 4,32 m2, kopalnico, v izmeri 4,32 m2, shrambo, v izmeri 3,39 m2 in druge prostore, v izmeri 19,45 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 12. 2015

AAA Zlata odličnost