Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

Št. 02110-47, 48/2015-2 Ob-3676/15, Stran 2236
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 ZDoh-2H) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrli Macarol Viktoriji, Križ 176, 6210 Sežana (v zemljiški knjigi tudi Križ 20) lastnici parcele št. 1780, k.o. 2435-Križ in pravni nasledniki po verjetno pokojnem Macarol Francu, Križ 178, 6210 Sežana (v zemljiški knjigi tudi Križ 20), lastniku parcele 1781/1, v k.o. 2435-Križ, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem portalu e-uprave, vstopijo v postopek ureditve meje za parcelo 2705/1, v k.o. 2435 Križ, ki ga vodi geodetsko podjetje Geodetsko podjetje Sežana d.o.o., Partizanska cesta 17, 6210 Sežana.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper 
dne 1. 12. 2015

AAA Zlata odličnost