Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

Št. 1/2015-1077 Ob-3705/15, Stran 2232
Na podlagi določil 32. – 35. člena Zakona o zavodih, 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah in 40. člena Statuta ZD, Svet ZD razpisuje naslednje vodstveno delovno mesto
direktor ZD (m/ž),
šifra delovnega mesta: B017334
Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da predloži program dela in razvoja zavoda in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– da je državljan RS,
– da ima znanje slovenskega jezika.
Prijava mora vsebovati:
– kratek življenjepis z navedbo tudi drugih znanj in veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala dokazila, ki so navedena v pogojih razpisa.
Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Mandatna doba traja 4 leta.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je 15 dni po objavi. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo prispele do 8. 1. 2016 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom z dne 8. 1. 2016 na naslov: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah. Na ovojnici naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo s pripisom »Za Razpisno komisijo«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah 

AAA Zlata odličnost