Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

Ob-3698/15, Stran 2232
Svet zavoda Doma počitka Mengeš razpisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 12/91 s spremembami), 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in 57/12) ter 33. člena Statuta Doma počitka Mengeš, prosto delovno mesto
direktorja m/ž
1. Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu ali druge družboslovne zdravstvene ali medicinske smeri,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– pet let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo,
– imeti mora opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda; če ga nima, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
2. Mandat direktorja traja 5 let.
Priloge k prijavi:
– življenjepis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev,
– kopija diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje oziroma izjavo, po četrtem odstavku 56. člena Zakona o socialnem varstvu,
– program dela in vizija razvoja zavoda za trajanje mandata,
– druga dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Pisne prijave z dokazili morajo kandidati poslati pisno, s priporočeno pošto, v 20 dneh po objavi v Uradnem listu RS, v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13, 1234 Mengeš, s pripisom »razpis za direktorja« ali prijavo oddati osebno na sedežu zavoda – tajništvo, najpozneje do 13. 1. 2016 do 14. ure.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog Svet zavoda ne bo obravnaval. Ravno tako ne bomo obravnavali vlog, prejetih le po elektronski pošti.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, bodo vabljeni pisno, s priporočeno pošto, na predstavitev na Svet zavoda.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 30 dneh od objave dneva razpisa.
Dom počitka Mengeš 

AAA Zlata odličnost