Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

Št. 430-1414/2015/25 Ob-3683/15, Stran 2223
Obvestilo 
o dodatnih pojasnilih v zvezi s pripravo vloge ter o spremembah objave javnega razpisa in razpisne dokumentacije
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 20. 11. 2015 v Uradnem listu RS, št. 88/15 objavilo Javni razpis za izvedbo projekta »Orientacijski program za osebe, preseljene v Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote«, št. 430-1414/2015, ki se financira iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna Republike Slovenije.
Vse potencialne prijavitelje obveščamo, da se spremeni objava javnega razpisa v:
1. prvem odstavku 5. točke, in sicer se pravilno glasi:
»Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 850.500,00 EUR. Projekt se bo pričel izvajati, ko bo naročnik obvestil izvajalca o prihodu upravičencev v Republiko Slovenijo, predvidoma v letu 2016, in se izvajal do zaključka vseh predvidenih aktivnosti za upravičence, vendar najdlje do 30. 6. 2018. Naročnik bo obvestil izvajalca o upravičencih za udeležbo orientacijskega programa. Izvajalec je dolžan pričeti izvajati program v roku 7 dni od prejema obvestila naročnika.«
2. prvem odstavku 6. točke, in sicer se pravilno glasi:
»Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do 13. 1. 2016, najkasneje do 15. ure.«
3. 7. točki, in sicer se pravilno glasi:
»Odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 14. 1. 2016.«
4. drugem odstavku 10. točke, in sicer se pravilno glasi:
»Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 29. 12. 2015.«
Hkrati vas obveščamo, da je skladno s točko 12 Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javna naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge in spremembe razpisne dokumentacije“, z dne 18. 12. 2015.
Ministrstvo za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost