Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

P 2722/2015 Os-3575/15, Stran 2133
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 25. 11. 2015 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko P 2722/2015. Predmet tožbe je odvzem premoženja nezakonitega izvora. V 1. točki tožbenega zahtevka se predlaga, da se ugotovi, da so nepremičnine: ID znak 1775-472/8-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/8, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/9-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/9, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/10-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/10, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/11-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/11, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/12-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/12, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/13-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/13, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/14-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/14, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/15-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/15, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/16-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/16, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/17-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/17, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/18-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/18, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/19-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/19, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/20-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/20, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/21-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/21, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/22-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/22, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/23-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/23, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/24-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/24, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/25-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/25, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/26-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/26, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/4-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/4, k.o. 1775 – Sostro, do 15/44, ID znak 1775-1517, ki v naravi predstavlja stavbo št. 1517, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-1517-1, ki v naravi predstavlja posamezni del stavbe št. 1 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-1517-2, ki v naravi predstavlja posamezni del stavbe št. 2, v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-1517-3, ki v naravi predstavlja posamezni del stavbe št. 3 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-1517-4, ki v naravi predstavlja posamezni del stavbe št. 4 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-1517-5, ki v naravi predstavlja posamezni del stavbe št. 5 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-1517-6, ki v naravi predstavlja posamezni del stavbe št. 6 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1) in ID znak 1775-1517-7, ki v naravi predstavlja posamezni del stavbe št. 7 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1) last Kemala Ličine, osebno vozilo znamke Mercedes Benz E 270, letnik 2002, št. šasije WDB2110161A014360, last Kemala Ličine in drugo premoženje Kemala Ličine v vrednosti 13.869,05 EUR, premoženje nezakonitega izvora.
1. Tožena stranka: Kemal Ličina, Sostrska cesta 14h, 1000 Ljubljana.
2. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju odvzema:
I. Ugodi se predlogu tožeče stranke za podaljšanje začasnega zavarovanja v pravdnem postopku z dne 25. 11. 2015 tako, da se do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku podaljša začasno zavarovanje premoženja, ki je bilo do dne 13. 12. 2015 odrejeno s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Kpd 8694/2015 z dne 5. 3. 2015 in sicer tako, da se toženi stranki Kemalu Ličini prepove odtujiti in obremeniti nepremičnine:
– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/11 (ID znak 1775-472/11-0), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/13 (ID znak 1775-472/13-0), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/14 (ID znak 1775-472/14-0), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/15 (ID znak 1775-472/15-0), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/16 (ID znak 1775-472/16-0), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/17 (ID znak 1775-472/17-0), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/18 (ID znak 1775-472/18-0), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/19 (ID znak 1775-472/19-0), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/20 (ID znak 1775-472/20-0), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/21 (ID znak 1775-472/21-0), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/22 (ID znak 1775-472/22-0), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/23 (ID znak 1775-472/23-0), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/24 (ID znak 1775-472/24-0), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/4 (ID znak 1775-472/4-0), delež 15/44,
– k.o. 1775 Sostro, del stavbe 1517-1 (ID znak 1775-1517-1), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, del stavbe 1517-2 (ID znak 1775-1517-2), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, del stavbe 1517-3 (ID znak 1775-1517-3), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, del stavbe 1517-4 (ID znak 1775-1517-4), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, del stavbe 1517-5 (ID znak 1775-1517-5), delež 1/1,
– k.o. 1775 Sostro, del stavbe 1517-7 (ID znak 1775-1517-7), delež 1/1,
z zaznambo prepovedi v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani.
II. Ugodi se predlogu tožeče stranke za začasno zavarovanje v pravdnem postopku z dne 25. 11. 2015 in se odredi začasno zavarovanje premoženja, tako, da se do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku toženi stranki Kemalu Ličini prepove:
1. odtujiti in obremeniti nepremičnine:
– ID znak 1775-472/8-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/8, k.o. 1775 – Sostro, katere lastnik je Kemal Ličina (kot lastnik nepremičnine: stavba št. 1517, k.o. 1775 – Sostro),
– ID znak 1775-472/9-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/9, k.o. 1775 – Sostro, katere lastnik je Kemal Ličina (kot lastnik nepremičnine: stavba št. 1517, k.o. 1775 – Sostro),
– ID znak 1775-472/10-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/10, k.o. 1775 – Sostro, katere lastnik je Kemal Ličina (kot lastnik nepremičnine: posameznega dela št. 1 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro),
– ID znak 1775-472/12-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/12, k.o. 1775 – Sostro, katere lastnik je Kemal Ličina (kot lastnik nepremičnine: posameznega dela št. 2 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro),
– ID znak 1775-472/25-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/25, k.o. 1775 – Sostro, katere lastnik je Kemal Ličina (kot lastnik nepremičnine: posameznega dela št. 2 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro),
– ID znak 1775-472/26-0, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/26, k.o. 1775 – Sostro, katere lastnik je Kemal Ličina (kot lastnik nepremičnine: posameznega dela št. 2 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro),
– ID znak 1775-1517, ki v naravi predstavlja stavbo št. 1517, k.o. 1775 – Sostro, katere lastnik je Kemal Ličina (kot lastnik nepremičnin: posameznih delov št. 1, 2, 3, 4, 5 in 7 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro),
– ID znak 1775-1517-6, ki v naravi predstavlja posamezni del stavbe št. 6 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro, katerega lastnik je Kemal Ličina (kot lastnik nepremičnine: stavbe št. 1517, k.o. 1775 – Sostro),
z zaznambo prepovedi v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani.
2. razpolagati s premičnino – osebnim vozilom znamke Mercedes Benz E 270, letnik 2002, št. šasije WDB2110161A014360,
z vpisom te prepovedi v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele ali niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka tega člena, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člen ZOPNI).“
6. Dan objave oklica: 11. 12. 2015.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2015
 

AAA Zlata odličnost