Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

II D 890/2014 Os-3345/15, Stran 2132
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. II D 890/2014 v teku zapuščinski postopek po pok. Karlu Feliksu, roj. 21. 12. 1959, umrlem 6. 2. 2013, nazadnje stan. 2115 Washington Avenue, Florida,US 33139-1880 Miami, ZDA.
Po podatkih, s katerimi sodišče razpolaga, zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Dediča prvega dednega reda sta se dedovanju po zapustniku odpovedala, morebitni dediči drugega oziroma tretjega dednega reda sodišču niso poznani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2015

AAA Zlata odličnost