Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

Št. 705-2/2015 Ob-3573/15, Stran 2126
Na podlagi drugega odstavka 86. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB4, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15; v nadaljevanju: ZS) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv 
k predložitvi vlog za imenovanje
1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in podpodročjih:
psihologija – klinična psihologija otrok mladostnikov,
psihologija – klinična psihologija odraslih,
psihologija – klinična psihologija – starševstvo in skrbništvo,
psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – preiskovalna psihologija,
medicina – psihiatrija,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
medicina – nevrologija,
medicina – medicina dela, prometa in športa,
medicina – oftalmologija,
vojaška in obramboslovna stroka – vojaška stroka – uporaba vojaške sile,
zavarovalništvo – aktuarstvo in aktuarski izračuni,
varovanje – fizično in tehnično varovanje,
veterinarstvo – veterinarstvo splošno,
metalurgija,
kemija – kemijska tehnologija,
telekomunikacije – telekomunikacije,
ribolov – sladkovodni ribolov,
računalništvo in informatika – računalniška forenzika,
arhitektura – urbanizem,
motorna vozila – avtomobilska stroka,
promet – raziskave prometnih nezgod,
pomorstvo – plovila,
šport – smučanje splošno.
2. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
kurdski jezik,
sirski jezik,
urdu jezik,
wolof jezik,
somalijski jezik,
pashtunski jezik,
litvanski jezik,
latvijski jezik,
estonski jezik,
romunski jezik,
srbski jezik,
albanski jezik,
nemški jezik,
angleški jezik,
beloruski jezik,
ukrajinski jezik,
moldavski jezik,
flamski jezik,
romski jezik,
japonski jezik,
nizozemski jezik,
turški jezik,
finski jezik,
švedski jezik.
Pogoji za imenovanje:
Za sodnega izvedenca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje prvega odstavka 87. člena ZS:
1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
2. je poslovno sposoben,
3. je osebnostno primeren,
4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega dela, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njegovega dela ali ugledu sodišča,
5. ima univerzitetno izobrazbo ali končan magistrski študijski program in ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto izvedenskega dela,
6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati izvedensko delo,
7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedeništvom.
Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor je poleg izpolnjevanja pogojev iz 1. do 5. točke prvega odstavka 87. člena v povezavi z 92. členom ZS tudi uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača.
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/ objavilo obrazca vloge za imenovanje za sodne izvedence in sodne tolmače. Kandidati za sodne izvedence in sodne tolmače se prijavijo z objavljenima obrazcema.
Vloge kandidatov za imenovanje sodnih izvedencev in sodnih tolmačev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Rok za vložitev vloge: 30 dni po objavi javnega poziva.
Ministrstvo za pravosodje 

AAA Zlata odličnost