Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

II D 1568/2014 Os-3220/15, Stran 1962
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Matku Janežič, sinu Matka Janežič, roj. 5. 1. 1930, umrlem 27. 8. 2005, nazadnje stanujočem Erjavčeva cesta 26, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnikova nečaka po pokojnem bratu Aleksandru Janežiču, Aleš Janežič in Aleksandra Janežič sta se priglasila k dedovanju. Po njunem vedenju naj bi bil zapustnik razvezan in imel otroke Matthiasa Janezic, Anne Janezic, Thomasa Janezic in Barbaro Janezic. Vsi navedeni otroci bi bili kot dediči prvega dednega reda poklicani k dedovanju. Sodišče jih je zato pozvalo k dedovanju, vendar pa niti zap. nečaka niti sodišče ne razpolagajo z drugimi podatki o teh dedičih.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) dediče po pokojnem ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Matku Janežič poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na sodni deski sodišča in Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 6. 10. 2015 

AAA Zlata odličnost