Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

0956 I 970/2014 Os-3060/15, Stran 1961
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Okrajno sodišče v Ljubljani, opr. št. Ig 5050/02, Miklošičeva cesta 10, Ljubljana, zoper dolžnika Milana Avbelj, Zaloška cesta 69, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zač. zast. Mojca Jesenek, Kersnikova 12, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 200,00 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Mojca Jesenek, Kersnikova 12, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 14. 9. 2015 

AAA Zlata odličnost