Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

I 301/2015 Os-3132/15, Stran 1961
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana – dostava zoper dolžnika Štefana Učakar, Ljubljanska cesta 70, Domžale, ki ga zastopa zak. zast. Šinkovec Marko - odvetnik, Bevkova ulica 8, Domžale, zaradi izterjave 94,19 EUR s pripadki, dne 24. 9. 2015 sklenilo:
dolžniku Štefanu Učakarju, s prijavljenim bivališčem na naslovu Centra za socialno delo Domžale, Ljubljanska cesta 70, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se v tem postopku na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Marko Šinkovec, Bevkova 8, Vir, Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah 
dne 24. 9. 2015 

AAA Zlata odličnost