Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

II N 69/2014 Os-2545/15, Stran 1960
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagatelja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Sašo Rink, njega pa Odvetniška družba Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o., iz Ljubljane, zoper nasprotne udeleženke Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, 2. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, 3. UniCredit banka Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, 4. IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, Ljubljana, 5. Barbara Vrhovec, Litijska cesta 186d, Ljubljana-Dobrunje, 6. SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, 7. Marjana Šenica Jančar, Medenska cesta 89a, Ljubljana, 8. Sabina Kosednar, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, 9. Mojca Šašek Divjak, 10. Sašo Divjak, oba Ulica Jana Husa 34, Ljubljana, 11. Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d., Bleiweisova cesta 1, Kranj, 12. Helena Poklukar, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, 13. Gorenjska banka, d.d., Bleiweisova cesta 1, Kranj, 14. Volksbank Kärnten Süd, E. GEN, Hauptplatz 6, Ferlach, Avstrija, ki jo zastopa Odvetniška družba Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o., iz Ljubljane, in 15. Stanka Nemanič, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, ki jo zastopa Aleš Pegan, odvetnik v Ljubljani, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 18. 6. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pogodbe št. 221/75, sklenjene dne 9. 1. 1976, in aneksa k tej pogodbi, sklenjenega dne 19. 1. 1976 med prodajalcem IMOS – poslovno združenje za industrijsko gradnjo Ljubljana, zanj TOZD IMOS Ljubljana in kupcem Skupščino socialistične republike Slovenije – Izvršnim svetom, katerih predmet so bila naslednja tipska stanovanja: garsonjera tip S-G2 nad. III. št. 35, v izmeri 26,80 m2 v objektu SO 4, garsonjera tip SG 2 nad. VI. št. 71, v izmeri 26,80 m2 v objektu SO 4, garsonjera tip SG 2 nad. XI. št. 131, v izmeri 26,80 m2 v objektu SO 4, garsonjera tip SG 2 nad. XIII. št. 155 v izmeri 26,80 m2 v objektu SO 4, v stavbi z naslovom Jakčeva ulica 8, Ljubljana, z ident. št. 1732-711, ki je povezana s parcelo št. 746/0 k.o. 1732 – Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka, Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 18. 6. 2015 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti