Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

SV 897/15 Ob-3305/15, Stran 1959
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa opr. št. SV 897/15 notarja Vojka Pintarja iz Kranja, z dne 23. 10. 2015, je nepremičnina – stanovanje št. 6, v izmeri 50,60 m2 v mansardi (3. etaži), večstanovanjskega objekta v Tržiču, Slap 7, ki stoji na parc. št. 957/1, k.o. 2142 – Lom pod Storžičem, z ident. št. dela stavbe 2142-195-6, last dolžnika – zastavitelja Denisa Bakana, Slap 7, 4290 Tržič, na temelju Sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. D 198/2006 z dne 30. 6. 2006 ter prodajne pogodbe, sklenjene dne 18. 9. 2015 s prodajalcem Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Abanke d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična št. 5026024000, za zavarovanje terjatve v višini 16.522,50 EUR, z obrestno mero 6-mesečni Euribor + 3,800 odstotnih točk letno, z odplačilom kredita v 120-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 31. 10. 2025.

AAA Zlata odličnost