Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

Št. 60404-7/2015-2 Ob-3293/15, Stran 1955
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o.: vabi k nakupu premičnin: odpadno železo.
Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija:
– sklop 1 Ljubljana – postaja Zalog,
– sklop 2 Jesenice.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 885,30 t odpadnega železa (53 tovornih vagonov),
– sklop 2 cca 89,90 t odpadno železo (4 tovorni vagoni).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– sklop 1: 123.942,00 EUR brez DDV-ja,
– sklop 2: 12.586,00 EUR brez DDV-ja.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 12. 11. 2015 ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Služba za nabavo in investicije (sejna soba 606).
Zainteresirani ponudniki so v 12 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 13 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer na elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
SŽ – Tovorni promet d.o.o. 

AAA Zlata odličnost