Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

Št. 1-DIR/2015-923 Ob-3333/15, Stran 1954
Na podlagi določil 32.–35. člena Zakona o zavodih, 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah in 40. člena Statuta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah razpisuje naslednje vodstveno delovno mesto
direktor ZD (m/ž),
šifra delovnega mesta: B017334 
Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da predloži program dela in razvoja zavoda in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– da je državljan RS,
– da ima znanje slovenskega jezika.
Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis z navedbo drugih znanj in veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala dokazila, ki so navedena v pogojih razpisa.
Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Mandatna doba traja 4 leta.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je 15 dni po objavi. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo prispele do 14. 11. 2015 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z datumom 14. 11. 2015 na naslov: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah. Na ovojnici naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo s pripisom »Za Razpisno komisijo«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti